pp
X

Specjalizacje > Upadłość i restrukturyzacja

1)    pomoc prawna w zakresie przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości
2)    bieżące doradztwo w zakresie oceny działalności kadry zarządzającej pod kątem działania na szkodę spółki, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za realizację obowiązków związanych z postępowaniem upadłościowym
3)    reprezentacja upadłego w postępowaniach sądowych
4)    pomoc prawna i reprezentacja wierzycieli w zakresie zgłaszania wierzytelności i zaspokojenia wierzycieli z masy upadłości
5)    reprezentacja wierzycieli w postępowaniu sądowym oraz w kontaktach z syndykiem
6)    reprezentacja osób trzecich w procesach o uznanie czynności prawnych za bezskuteczne wobec masy upadłości
7)    reprezentacja w postępowaniach o orzeczenie zakazu  prowadzenia działalności gospodarczej