pp
X

Specjalizacje > Prawo pracy

1)    bieżące doradztwo w sprawach  z zakresu prawa pracy
2)    przygotowywanie i  opiniowanie dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, opracowywanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, wypowiedzeń, rozwiązania umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym)
3)    opracowywanie i kontrola regulaminów pracy, wynagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
4)    doradztwo i reprezentacja pracowników i pracodawców w sporach sądowych m.in. dotyczących odszkodowań, odpraw, przywrócenia do pracy, naruszenia zakazu konkurencji, dyskryminacji, mobbingu, odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, sprostowanie świadectwa pracy
5)    doradztwo w zakresie optymalizacji struktury zatrudnienia, w tym pod kątem procesu restrukturyzacji, likwidacji, upadłości przedsiębiorcy
6)    doradztwo w zakresie przeprowadzania zwolnień grupowych