pp
X

Specjalizacje > Loterie i gry losowe

1)    opracowywanie regulaminów loterii audiotekstowych i promocyjnych
2)    przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwolenia na prowadzenie gier hazardowych
3)    sporządzanie opinii prawnych w zakresie stosowania przepisów ustawy o grach hazardowych
4)    bezpośredni nadzór nad prowadzeniem loterii audiotekstowych i promocyjnych
5)    doradztwo w zakresie procedury związanej z organizacją i przebiegiem loterii promocyjnych i audiotekstowych
6)    doradztwo w zakresie rozwiązywani problemów związanych z przebiegiem procedury reklamacyjnej w toku loterii oraz w przedmiocie roszczeń uczestników loterii zgłaszanych po jej zakończeniu
7)    pomoc w organizacji konkursów, w tym tworzenie regulaminów konkursów, umów z laureatami konkursów itp.