pp
X

Specjalizacje > Prawo rodzinne i spadkowe

1)    udzielanie porad prawnych i reprezentacja Klienta w sprawach o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, jak też w sprawach dotyczących podziału majątku wspólnego
2)    doradztwo dotyczące wyboru optymalnego dla sytuacji Klienta ustroju majątkowego małżeńskiego, projektowanie umów majątkowych małżeńskich
3)    pomoc prawna dotycząca zabezpieczenia majątku wspólnego małżonków przed wierzycielami   
4)    pomoc prawna i reprezentacja Klienta w sprawach alimentacyjnych, o ustalenie pochodzenia dziecka, w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem oraz w sprawach o przysposobienie
5)    reprezentacja w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, wydziedziczenie, zachowek
6)    doradztwo w sprawach dotyczących rozporządzenia majątkiem i zabezpieczenia majątku na wypadek śmierci