pp
X
Zespół naszej kancelarii składa się z ludzi młodych, gotowych na podejmowanie nowych wyzwań. Spółka łączy w sobie doświadczenie poszczególnych partnerów związane z wieloletnią obsługą dużych podmiotów gospodarczych jak również i mniejszych przedsiębiorstw rozpoczynających dopiero swą działalność na rynku.
Jesteśmy rzetelni, odpowiedzialni i uczciwi. Wyróżnia nas pełne zaangażowanie w sprawy Klientów. Prawo to nie tylko nasza praca, ale przede wszystkim pasja.
 • Maciej Siuda

  Adwokat. Od roku 1997 roku członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Laureat Wydziałowego Konkursu Krasomówczego oraz Konkursu Krasomówczego, organizowanego przez Okręgową Radę Adwokacką i Prokuraturę Apelacyjną w Poznaniu. Przez 2 lata prowadził indywidualną kancelarię adwokacką; założyciel i wspólnik Kancelarii Siuda, Filipowski i Partnerzy. Od początku działalności zajmuje się doradztwem i bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, jak i świadczeniem pomocy prawnej osobom fizycznym w sprawach cywilnych, rodzinnych, administracyjnych, jak również karnych. W swojej praktyce zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach prawa cywilnego, rodzinnego, jak również prawa spółek i prawa autorskiego. Obsługuje też procesy inwestycyjne i budowlane. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego i cywilnego oraz w prowadzeniu sporów sądowych. Specjalizacje: prawo spółek, prawo autorskie i prawo własności przemysłowej, prawo rodzinne, postępowanie cywilne, w tym w sprawach gospodarczych, prawo karne gospodarcze.

  więcej
 • Tomasz Filipowski

  Radca prawny. Od roku 1999 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Stażysta'Université Catholique de Louvain Louvain-La-Neuve (Belgia). Założyciel i wspólnik Kancelarii Siuda, Filipowski i Partnerzy. Od początku działalności spółki zajmuje się doradztwem i bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych. W swojej praktyce zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach prawa spółek, prawa własności przemysłowej i zamówień publicznych. Obsługuje też procesy inwestycyjne i budowlane. Przez wiele lat zajmował się doradztwem w zakresie gier losowych, w tym loterii promocyjnych. Uzyskał w tym zakresie świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego oraz w prowadzeniu sporów sądowych. Wielokrotnie występował w sprawach przetargowych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego koła prawnego Wielkopolskiego Związku Pracodawców (członka PKPP Lewiatan). Włada językiem francuskim i angielskim Specjalizacje: prawo spółek, zamówienia publiczne, gry losowe, prawo autorskie i prawo własności przemysłowej, prawo budowlane.

  więcej
 • Anna Kaszubiak

  Radca prawny. Od roku 2007 członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz University of Abertay Dundee w Wielkiej Brytanii (dyplom Bachelor of Arts in General Studies otrzymany z wyróżnieniem). Z Kancelarią Siuda, Filipowski i Partnerzy współpracuje od kilku lat zajmując się doradztwem i bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych funkcjonujących na rynku polskim i międzynarodowym. W swojej praktyce zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach prawa własności intelektualnej. Sporządza i opracowuje umowy o przeniesienie praw autorskich, umowy licencyjne, doradza agencjom reklamowym przy prowadzeniu kampanii reklamowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółek prawa handlowego oraz w prowadzeniu sądowych sporów cywilnych i gospodarczych. W polu jej zainteresowań znajduje się również prawo zamówień publicznych ? doradzała i reprezentowała przedsiębiorców z sektora kolejowego w postępowaniach przetargowych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami. Posiada także doświadczenie w zakresie obsługi procesów inwestycyjnych dotyczących nieruchomości. Włada biegle językiem angielskim, zna również język niemiecki. Specjalizacje: prawo autorskie i prawo własności przemysłowej, prawo reklamy, nieuczciwa konkurencja, zamówienia publiczne, umowy gospodarcze, prawo handlowe, prawo pracy.

  więcej
 • Olga Pawelska

  Radca prawny. Od roku 2009 członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Od kilku lat pracownik Kancelarii Siuda, Filipowski i Partnerzy, gdzie przede wszystkim zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa gospodarczego, handlowego oraz prawa pracy. Posiada doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych obejmujące doradztwo zarówno dla wykonawców jak i zamawiających, poparte ukończonymi kursami szkoleniowymi. W swojej pracy zawodowej zdobyła bogatą praktykę w zakresie sporządzania umów gospodarczych. Zajmuje się również doradztwem dla podmiotów organizujących i prowadzących gry hazardowe. Posiada świadectwa Ministra Finansów uprawniające do sprawowania nadzoru nad przebiegiem loterii promocyjnych. Płynnie posługuje się językiem angielskim. Specjalizacje: umowy gospodarcze, zamówienia publiczne, prawo handlowe, prawo pracy, loterie promocyjne i gry hazardowe.

  więcej
 • Anna Roszak

  Radca prawny. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym). Jako wolontariusz uczestniczyła w pracach Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej działającej przy Wydziale Prawa i Administracji UAM. Podczas studiów angażowała się w prace Koła Naukowego Prawa Prywatnego. W kancelarii Siuda, Filipowski i Partnerzy zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców i klientów indywidualnych. Posiada doświadczenie w obsłudze spółek prawa handlowego. Reprezentuje interesy klientów w postępowaniach upadłościowych i naprawczych. Doradza w sprawach z zakresu zamówień publicznych. Obszar jej zainteresowań obejmuje także zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, w tym rodzinnego i opiekuńczego, prawa handlowego oraz własności intelektualnej. Włada biegle językiem angielskim, zna także język rosyjski. Specjalizacje: prawo handlowe, prawo upadłościowe i naprawcze, prawo cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze, procesy sądowe, obrót nieruchomościami, zamówienia publiczne.

  więcej
 • Katarzyna Feld

  Office Manager. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziału Historycznego na kierunku Historia. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Wydziale Zarządzania. Z spółką Siuda, Filipowski i Partnerzy współpracuje od początków jej istnienia. W swojej pracy zawodowej zajmuje się marketingiem Kancelarii, nadzoruje kwestie finansowe, odpowiada za składanie pism, zakładanie akt i przygotowywanie akt na rozprawę, obsługę poczty przychodzącej i wychodzącej oraz rozmów telefonicznych. Zajmuje się również bieżącą obsługą  klientów Spółki, sporządza wnioski do urzędów i sądów oraz pisma związane z dochodzeniem należności. Zna język angielski i rosyjski. Prywatnie lubi czytać powieści obyczajowe i książki Carlosa Ruiza Zafona przy dźwiękach jazzu lub bluesa oraz jazdę na rowerze i podróże.

  więcej
 • Joanna Bugajska

  Radca prawny. Od 2014 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W czasie studiów naukę łączyła ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego pracując w kancelariach radców prawnych. W swej praktyce zajmowała się m.in. zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i prawa handlowego. Posiada doświadczenie w sporządzaniu pism procesowych, informacji i opinii prawnych oraz redakcji umów cywilnoprawnych w obrocie gospodarczym, w tym w języku angielskim. Prowadziła sprawy związane ze służebnością przesyłu. Jej zainteresowania oscylują wokół prawa cywilnego oraz nowych technologii. Posługuje się językiem angielskim. Specjalizacje: prawo cywilne, prawo gospodarcze prywatne, prawo pracy.

  więcej
 • Michał Borek

  Aplikant adwokacki. Od 2015 roku członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Już w trakcie studiów z sukcesami łączył działalność naukową w ramach Koła Nauk Penalnych Iure et Facto wraz ze zdobywaniem praktycznego doświadczenia w pracy w poznańskich kancelariach adwokackich. Od października 2014 roku doktorant w Zakładzie Postępowania Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prelegent licznych ogólnopolskich konferencji naukowych oraz autor wielu publikacji z zakresu prawa i procesu karnego. Współorganizator dwóch ogólnopolskich konferencji naukowych. Opiekun Koła Obrońców Dyscyplinarnych, działającego przy Zakładzie Postępowania Karnego UAM. Posiada doświadczenie zarówno w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych, jak i klientów indywidualnych. W Kancelarii Siuda, Filipowski i Partnerzy, zajmuje się sporządzaniem pism procesowych, umów cywilnoprawnych oraz informacji i opinii prawnych. Włada biegle językiem angielskim, z którego uzyskał Certyfikat TOLES Higher Level. Specjalizacje: prawo karne, prawo cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze, procesy sądowe.

  więcej
 • Anna Kranz

  Radca prawny. Od 2014 członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W ramach programu wymiany studenckiej MOST podjęła studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W czasie studiów brała udział w projekcie"Mam prawo" organizowanym przez Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych świadcząc bezpłatne porady prawne. Posiada certyfikat ukończenia kursu prawa amerykańskiego wydany przez Centrum Prawa Amerykańskiego KUL. W swej praktyce zawodowej zajmowała się w szczególności prawem cywilnym oraz prawem własności intelektualnej. W Kancelarii Siuda, Filipowski i Partnerzy do jej obowiązków należy przede wszystkim bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych. Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi prawa autorskiego i prawa pracy. Włada językiem angielskim. Specjalizacje: prawo zobowiązań, prawo handlowe, prawo własności intelektualnej.

  więcej
 • Katarzyna Sawicka

  Aplikant radcowski. Od 2015 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zdobywanie doświadczenia zawodowego rozpoczęła od 2 roku studiów, zajmując się odszkodowaniami i prawem ubezpieczeń. W ramach swojej praktyki w poznańskich kancelariach zajmowała się także sprawami gospodarczymi dotyczącymi rozliczeń między przedsiębiorcami oraz procesami cywilnymi. W Kancelarii Siuda, Filipowski i Partnerzy zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców i klientów indywidualnych. Interesuje się zagadnieniami związanymi z procesem inwestycyjnym oraz prawem medycznym. Posługuje się językiem angielskim. Specjalizacje: prawo cywilne, prawo budowlane, prawo handlowe.

  więcej
 • Anna Klajst

  Aplikant radcowski. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz stosunków międzynarodowych w specjalności gospodarka światowa i biznes międzynarodowy na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Stypendystka programu Erasmus+ odbywanego w Portugalii, wyróżniona stypendium rektora dla najlepszych studentów. Doświadczenie zawodowe zdobywa od drugiego roku studiów. W ramach swojej praktyki zajmowała się i zajmuje bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, jak i klientów indywidualnych. Posiada doświadczenie w sporządzaniu pism procesowych, informacji i opinii prawnych oraz redakcji umów w obrocie gospodarczym. Posługuje się językiem angielskim. Specjalizacje: prawo cywilne, prawo handlowe, prawo autorskie, prawo pracy.

  więcej
 • Weronika Jeziorna

  Aplikant radcowski. Od 2016 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka kierunków prawo i administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dotychczas zdobywała doświadczenie zawodowe w kilku poznańskich kancelariach, pogłębiając wiedzę z wielu gałęzi prawa. Uczestniczyła w projektach dotyczących spraw cywilnych i gospodarczych, jak i związanych z bieżącą obsługą przedsiębiorców. Dodatkowo jako wolontariusz uczestniczyła w pracach Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej działającej przy Wydziale Prawa i Administracji UAM. W Kancelarii Siuda, Filipowski i Partnerzy zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców i klientów indywidualnych. Posługuje się językiem angielskim. Specjalizacje: prawo cywilne, prawo gospodarcze, procesy sądowe.

  więcej